Turvallisuustarkastusohjelma

 • 1. Työmaakohtaisen sovelluksen käyttöönotto
 • Piikallion työntekijä käynnistää ja opastaa alkuun
 • Projektin alussa määritetään mm. seurattavat asiat ja työmaan alueet 
 • Viikkotarkastuskierroksen yhteydessä kirjattavat vahingot, vaaratilanteet ja turvallisuushavainnot
 • 2. Tarkastuspöytäkirjan laatiminen
 • Turvallisuuspäällikkö kirjaa havainnot tarkastuskohteessa tai heti työmaakierroksen jälkeen​
 • Työmaakohtaisesti tehtyjen valintaikkunoiden käyttö nopeuttaa kirjaamista
 • 3. Viikkotarkastusraportit
 • Virallinen tarkastuspöytäkirja, aiheittain ryhmiteltynä sisältäen huomautusten otsikot​
 • Tarkastuspöytäkirjan liite alueittain ryhmiteltynä sisältäen lisäksi selostukset​
 • Korjauskehotukset urakoitsijoittain
 • 4. Kausiraportit
 • Saadaan tarkastuspöytäkirja-aineistosta tulostamalla​
 • Sisältää kauden aikana tapahtuneet vahingot, vaaratilanteet ja tehdyt huomautukset’​
 • Kokonaislukumääränä viikoittain, alueittain, aiheittain ja urakoitsijoittain