Riskienhallinta

Piikallio Oy avustaa asiakkaita tarjoamalla työkaluja riskien arviointiin, raporttien laatimiseen ja riskienhallintaan liittyvään päätöksentekoon.  Työkalut soveltuvat  eri tyyppisille vahinkoriskeille kuten henkilö-, omaisuus-, vastuu- ja ympäristöriskeille.

Riskien käsittelyn olennaisia osia ovat:

  • riskienhallintaprojektin määrittelyt
  • riskitarkastelutyöpajat
  • riskien arviointi
  • raportointi

Riskienarviointityökalulla voidaan riskitarkastelut tehdä kolmella eri tarkkuustasolla:

  1. Riskien luettelointiin keskittyvät riskikartoitukset
  2. Riskit eri suuruusluokkiin jakavat riskiarvioinnit
  3. Riskilukuihin perustuvat riskianalyysit.