Riskienhallintatyöpaja

Menetelmän pääkohdat

  • Yksi tai useampia asiantuntijakokouksia
  • Työkalu tietojen kirjaamiseen ja käsittelyyn
  • Kaikki näkevät koko ajan kirjatut tiedot – välitön kommentointimahdollisuus
  • Tapaukset, vaaratilanteet ja torjuntatoimet sekä vastuuhenkilöt kirjataan alustavasti