Savunpoiston mitoitusohjelma

Piisami
Savunpoiston tarkoitus määrää käytettävän mitoitusmenetelmän. Piisami-ohjelmassa on eri savunpoiston tarkoituksiin soveltuvat menetelmät, jotka perustuvat Rakennusten paloturvallisuusasetuksen 848/2017 keittokirjamitoituksen (3 § 2.mom.) ja oletettuun palonkehitykseen (3 § 2.mom.). Henkilöturvallisuuden kannalta erittäin vaativissa kohteissa päädytään usein palosimulointiin. Tällöin Piisamilla määritetään  palosimulointiohjelmissa tarvittavat savunpoiston lähtötiedot ja alkuarvot.  Piisamin laskentamenetelmät ovat:

  • Savutuuletus (keittokirjamitoitus)
  • Prosenttimitoitus (keittokirjamitoitus)
  • Kaavamitoitus (Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus)
  •  Vakiopalomitoitus (Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus)
  • Ajasta riippuva (t2) mitoitus (Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus)

Mitoitus aloitetaan määrittelemällä laitteistolta edellytettävä savunpoistotaso (RIL-232-2020, kuva 2.9 sivulla 42).