Työmaan turvallisuuden seuranta

1. Riskitarkastelut ​

  • Yleiset riskitarkastelut koko rakennusajalle​
  • Vaarallisia työvaiheita koskevat riskitarkastelut​

2. Turvallisuustarkastukset​

  • Turvallisuustarkastustyökalun käyttöönotto työmaan alussa​
  • Osallistuminen tarkastuskierroksiin määrävälein esim. kerran kuukaudessa​

3. Turvallisuustilanteen raportointi​

  • Kolmannen osapuolen arviointi määrävälein esim. kerran kuukaudessa​
  • Perustana turvallisuustarkastuspöytäkirjat, riskitarkastelut ja muut turvallisuusselvitykset​
  • Seuraavan kuukauden ajalle suunnitellut toimenpiteet